Sober en eenvoudig: grasgevoerd

De bedrijfsvoering heet sober en eenvoudig omdat de melkproductie voornamelijk wordt gerealiseerd op basis van natuurlijke bronnen en zo min mogelijk met externe zaken als machines, stallen, fossiele brandstoffen, loonwerk enz.

De veestapel is daarom allereerst voorjaarskalvend. In combinatie met onbeperkt weiden, zorgt dit voor een flinke reductie in gebruik van zelfgeteeld krachtvoer. Wanneer de koeien veel melk geven in de top van hun lactatie, is vers gras beschikbaar (voorjaar/zomer) en wanneer ze droog staan in de winter is er alleen voer nodig voor onderhoud. Hierdoor is een kleinere wintervoorraad benodigd ten opzichte van regulier. Er hoeft daarom minder gemaaid en ingekuild te worden.

 

Koeien-buiten

Vers gras bevat meer energie dan kuilgras, koeien geven er meer melk van. Daarnaast sieren koeien het landschap.

 

Het weideseizoen is in dit systeem lang: van april tot circa november/december. Allereerst draagt een verbeterd bodemleven hieraan bij: verbetering van de draagkracht maakt langer weiden mogelijk. Daarnaast draagt een oude grasmat waarin naast Engels raaigras, ook lokale grassen groeien hier aan bij. Engels raaigras is de afgelopen decennia uitsluitend op productie geselecteerd, waardoor de weerstand is verlaagd. Lokale rassen blijven langer groen, wortelen dieper en maken daarmee een langer weideseizoen mogelijk.

 

Lokale grasrassen en kruiden verlengen het weideseizoen door hun hogere weerstand vergeleken met Engels raaigras.

Lokale grasrassen en kruiden verlengen het weideseizoen.

 

Doordat er minder gemaaid en ingekuild hoeft te worden en er minder mest behoeft te worden uitgereden,  kan met eenvoudige, lichte mechanisatie worden volstaan. Lichte machines voorkomen bodemverdichting en leiden tot een forse vermindering van het brandstofverbruik.

Eenvoudige mechanisatie

Eenvoudige mechanisatie: beter voor de bodem, lager brandstofverbruik

 

Zoals gezegd staan de koeien in de winter droog. Hierdoor kan worden volstaan met eenvoudige huisvesting in een potstal. Dit reduceert de huisvestingskosten. Het strooisel is afkomstig van het combinatiegewas tarwe/veldboon. De stromest wordt ingezet als bodemverbeteraar.

Goedkope stal

Simpele huisvesting op stro.

 

 

__

<< Terug