Sturen op bodemleven

Uitgangspunt is de bodem. Het natuurlijk opbrengend vermogen van de bodem bepaalt het aantal te houden koeien. Het percentage humus (ook wel organische stof genoemd) hierin is erg belangrijk. Een bodem met veel humus kan voedingstoffen lang vasthouden zonder dat deze uitspoelen en zorgt ervoor dat de voedingstoffen langzaam vrijkomen ten behoeve van de plant.  Read more

Op die manier kan ook met een lagere veebezetting (en dus een lagere stikstofgift), een prima opbrengst worden verkregen.

 

Humusrijke grond

Deze grond bevat voldoende humus en laat een prachtig gewas zien.

Naast opslag en afgifte van voedingstoffen voor de plant, zorgt humus ook voor opslag en afgifte van vocht. Het verbeterd de capillaire werking in droge tijden en verbeterd de draagkracht als het nat is.

Capillaire werking

Deze afbeelding geeft duidelijk aan hoe humus de capillaire werking verbeterd. Water, lucht en voedingstoffen worden tussen de humusdeeltjes opgeslagen. Omdat het water niet in de toplaag blijft, verbeterd de draagkracht.

Het land verdroogt minder snel en kan in het najaar langer dieren en lichte machines verdragen zonder in te sporen. Door geen gebruik te maken van kunstmest, maar wel van stromest en lichte machines, hoop ik het bodemleven weer te herstellen en het percentage humus weer te laten groeien. Op die manier blijft uw grond ook voor toekomstige generaties bruikbaar!

>> Lees verder

<< Terug